ID LINE : wmwm0713
09-221-81199
EMAIL: MAYTHUST@GMAIL.COM

“เราคือผู้รับเหมาตัวจริง” ในงานถมดินทุกชนิด

img1

บริการด้วยมิตรภาพราคาเป็นกันเองคุณภาพดีเยี่ยมนัดตรวจสอบวัดพื้นที่ประเมินราคาฟรี !!! โดยทีมงานมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ 10 ปีที่ผ่านมารับ งานทุกขนาดพื้นที่ ในเขต กรุง เทพและปริมณฑล

ดำเนินธุรกิจรับเหมาถมที่ดิน โดยรับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งมีทั้งงานที่เป็นผู้รับเหมาโดยตรง(MAINCONTRACTOR)ผู้รับเหมาช่วง(SUBCONTRACTOR) หรือกิจการร่วมค้า(JOINTVENTURE)ในการรับงานแต่ละโครงการบริษัทจะรับงานโดยวิธีการ ประกวดราคาหรือการว่าจ้างโดยตรงสืบเนื่องจากชื่อเสียงและผลงานในอดีตคือปัจจัยหลักใน การสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าผู้ว่าจ้างงานของบริษัทดูแลลูกค้าทั้งรายเล็กจนถึงขนาดพื้นที่ ใหญ่ ตอบคำถาม และ ความเข้าใจในการทำงานให้กับลูกค้า พื้นที่ยาก หรือ ง่ายไม่เกี่ยงงาน

รับถมที่ราคาถูก TEL: 092-218-1199
EMAIL: MAYTHUST@GMAIL.COM
INE ID WMWM0713